Förbättringar…förändringar…

Blanda inte ihop begreppen förbättring och förändring!

Det talas idag mycket om att man ska vara förändringsbenägen och lösningsorienterad. Det är förbättringar vi ska åstadkomma och de ska baseras på orsaksanalyser. Förändringsledning är viktigt men det är underordnat förbättringsledning och det är viktigt att förbättringledare vara väl grundade i förändringledning för att kunna ta hand om det mellanmänskliga och få igenom de förändringar som uppstår i förbättringsarbetet. Nästa kurs i förbättrings- och förändringsledning startar den 13 februari.

Läs mer om Förbättringar-är-viktigare-än-förändringar