Jon Fangel Seniorkonsult och utbildare

Jon Fangel är seniorkonsult och utbildare på Sandholm Associates och expert på affärsutveckling och företagsomvandling.

Hans erfarenhet av förbättringar baserat på Lean omfattar både traditionella större organisationer och mindre entreprenöriella projekt. Under sin långa karriär har han arbetat med privatägda och börsnoterade företag som Scania, Kunskapsskolan, Plagazi, Gexco och Norsk Hydro. Han är specialiserad på praktiska förändrings- och förbättringshanteringsmetod som inkluderar datainsamling, analys och visualisering. Jon Fangel har en masterexamen inom processmetallurgi som Bergsingenjör från KTH.