Kvalitetschefens Roll och Kompetens

Kvalitetschefen har samma centrala betydelse för verksamhetens utveckling som exempelvis ekonomichefen. För båda rollerna behövs gedigen professionell kompetens. Idag finns fortfarande en osäkerhet om vad en kvalitetschef ska syssla med och vilken kompetens han eller hon därför bör ha. Det bidrar till att andra ibland upplever kvalitetsarbetet som lite diffust.

I skriften nedan kan du på sidorna 4–7 läsa om vad vi i stora drag anser är kärnan i kvalitetschefens roll och kompetens.

På sidorna 10–22 kan du läsa om och inspireras av hur några erfarna kvalitetschefer eller kvalitetsledare ser på sina egna roller och vilka kompetenser som de anser vara viktiga för att lyckas.

Ladda gärna hem skriften om Kvalitetschefens roll och Kompentens!

 

Lämna ett svar