Lars Sörqvist VD, partner, seniorkonsult & utbildare

Lars Sörqvist är sedan 1995 knuten till Sandholm Associates AB som partner och seniorkonsult. Idag leder han verksamheten i form av VD. Vid sidan av detta arbetar Sörqvist även som docent vid Kungliga Tekniska Högskolan där han ansvarar för kursverksamhet och forskning inom kvalitet och verksamhetsutveckling. På KTH har han i samarbete med företag inom svenskt näringsliv under många år drivit ett forskningsprogram med syfte att utveckla effektiva metoder för att identifiera brister och driva förbättringar i både varu- och tjänsteproducerande verksamheter. Inom denna verksamhet på KTH finns dessutom på senare år en stark fokus på innovation och produktutveckling. Lars Sörqvist är även vice president för IAQ (International Academy for Quality), vilket är den FN-anknutna organisation som sedan 60-talet har som uppgift att samordna kvalitetsarbetet globalt.

Lars Sörqvist har en bakgrund som både civilekonom och civilingenjör genom studier vid Stockholm Universitet och KTH och är sedan 1998 dessutom teknologie doktor i kvalitet. 2008 blev han docent vid KTH. Sörqvist är även kvalificerad revisor för ISO 9000, Master Black Belt enligt Sex Sigma och har varit examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Han har stor erfarenhet av Lean bland annat genom sitt tidigare engagemang inom KTH:s produktionstekniska utbildning.

Som konsult och utbildare har Lars Sörqvist bedrivit utbildning och ledningsseminarier i ett stort antal företag och organisationer både i Sverige och internationellt. Han ingår även i domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola samt för Lennart Sandholm Team Award. Lars Sörqvist har en aktiv roll inom och varit med att grunda organisationerna SQMA (Swedish Quality Management Academy) och BES (Business Excellence Sweden). Han är även officiell rådgivare till Shanghai Association for Quality.

Som författare har Lars Sörqvist skrivit ett stort antal artiklar och böcker inom området kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling. Några av de mest sålda böckerna är ”Lean – Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden” (2013), ”Sex Sigma” (2007), ”Ständiga förbättringar” (2004), ”Kundtillfredsställelse och kundmätningar” (2000) och ”Kvalitetsbristkostnader” (1998).

Läs gärna mer om och av Lars Sörqvist på hans privata blogg www.larssorqvist.com

Lämna ett svar