Lena Schagerström Seniorkonsult

Lena Schagerström har mångårig egen ledar- och ledningsgrupps erfarenhet från bland annat Transcom där hon verkade som Key Account Manager, Skandia banken som marknadschef och Volvo CE Cabs som verksamhetsutvecklingschef. Lena har även haft både direkt och indirekt personal ansvar för grupper från två till 150 medarbetare.

Lena är i grunden adjunkt och har arbetet som pedagog inom alla stadier. Lena är även certifierad handledare i UGL från Svenska Försvarshögskolan, Certifierad internationell coach (ICC) och innehar dessutom licens för SDI (Strength Deployment Inventory) nivå 1 och 2. Lena är också certifierad i användningen av FIRO Element B och är utbildad KBT terapeut. Hon är även utbildad Black Belt inom Sex Sigma.

I dag arbetar Lena med att leda UGL-kurser, coachar och stödjer individer, ledare och arbetslag att öka sin effektivitet och förmåga att nå mål både i arbetet och i livet.

Lämna ett svar