Lennart Sandholm Grundare

Lennart Sandholm är en internationellt välkänd expert på verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet. Han har arbetat med dessa frågor i närmare 50 år, bland annat som chef för Electrolux-koncernens centrala kvalitetsavdelning. Han är verksam i konsult- och utbildningsföretaget Sandholm Associates AB som han grundade 1971. Sandholm har genomfört uppdrag i över 40 länder på alla kontinenter.

Bland uppdragsgivarna finns internationella organisationer som Förenta Nationerna, nationella institutioner, privata och offentliga organisationer och företag inom såväl varuproduktion som tjänsteproduktion. Kungliga Tekniska Högskolan inbjöd Sandholm 1989 att som adjungerad professor bygga upp högskolans program för utbildning och forskning inom kvalitetsområdet. Han ansvarade för denna verksamhet till 1995.

Sandholm har ett omfattande globalt kontaktnät. Han är ledamot av International Academy for Quality, hedersdoktor vid Universidad de la Republica i Uruguay och hedersrådgivare för China Association for Quality, hedersprofessor vid Shanghai Academy of Quality Management.

Sandholm har erhållit många utmärkelser för sina insatser. För arbetet i Asien tilldelades han Harrington-Ishikawamedaljen 2002 av Asia Pacific Quality Organization. American Society for Quality har belönat honom med tre prestigefyllda utmärkelser – Grant Award 1984 för hans insatser inom utbildningsområdet, Lancaster Award 1994 för hans internationella arbete och Distinguished Service Medal 2008. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) tilldelade Sandholm 2006 sin guldmedalj ”för synnerligen framstående insatser för utveckling och utbildning inom området totalkvalitet i Sverige och internationellt”.

Lämna ett svar