Liv Gingnell Konsult och utbildare

Liv Gingnell är knuten till Sandholm Associates som konsult. Hon är disputerad inom Leanproduktutveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hennes expertområden är produktutveckling, verksamhetsutveckling och projektstyrning.

För närvarande leder hon forskningsprojekt om Lean produktutveckling, hur Lean produktutveckling och Design For Six Sigma (DFSS) kan kombineras samt om framgångsfaktorer för projektledning. Samtliga forskningsprojekt bedrivs i nära samarbete med industrin och fokuserar på hur företag kan förbättra sina befintliga processer.

Liv Gingnell är utbildad till civilingenjör och lärare vid KTH och Stockholms universitet och har därutöver en gedigen utbildning om Lean.

Genom Sandholm arbetar Liv framför allt med Lean och processutveckling.

Lämna ett svar