Marita Bergendahl Partner, seniorkonsult & utbildare

Marita Bergendahl är seniorkonsult och partner inom Sandholm Associates och har arbetat med förändringsledning och problemlösning i en mängd olika roller de senaste 20 åren. På senare år har hon mestadels varit verksam inom Försvarsmakten men även bedrivit utbildning och konsultation inom KTH och Stockholms Universitet. Tidigare har Bergendahl bl a varit anställd inom AGA Gas AB, Nynäs Petroelum, Mandator och Enator och haft eget konsultföretag. Hon har verkat som chef, förändringsledare, organisationsutvecklare, utbildare och rådgivare.

Bergendahl har en bakgrund som civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan men har också genomgått en 4-årig utbildning vid Gestaltakademin med inriktning på organisationspsykologi och ledarskap. Hon har varit med och grundat den svenska verksamheten inom den globala förändringsledarorganisationen ACMP och är Black Belt inom Sex Sigma. Bergendahl är certifierad förändringsledare enligt Prosci.

Marita Bergendahl har en gedigen erfarenhet av att leda förändrings- och förbättringsarbete. Hon arbetar med dessa frågor på individ, grupp och organisationsnivå samt är djupt involverad i utveckling av både ledarskap och medarbetarskap i en mängd olika företag och organisationer. Problemlösning och processutveckling i olika former är ofta en central del i många av de projekt hon framgångsrikt lett. Bergendahl har dessutom stor erfarenhet gällande IT-strategi och IT-management med goda kunskaper gällande kravhantering, ITIL och förvaltning av stora IT-system. Hon har även en kunnig projektledare med vana att leda och utveckla människor.

Bergendahl verkar både som utbildare och konsult. I rollen som konsult har hon stor erfarenhet av att agera i olika roller från rådgivare och coach till interim chef.

Lämna ett svar