Nicklas Bergvall Seniorkonsult och utbildare

Nicklas Bergvall, en mycket erfaren och diversifierad konsult. Han har arbetat inom en mängd olika branscher och roller under sin karriär.

Han började sin karriär inom kvalitet på Coca-Cola där han arbetade inom kvalitetsavdelningen i många år. Efter det sökte Nicklas nya utmaningar och arbetade som VD för ett träförädlingsföretag och senare som produktspecialist inom medicinteknik. Han har också arbetat som livsmedelskonsult på Anticimex och som VD för ett transport- och bemanningsföretag.

Nicklas har också erfarenhet av implementering av SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete), IP Arbetsvillkor, genomförande av arbetsmiljöutredningar och skyddsronder.

Utöver sitt breda erfarenhetsområde, är Nicklas mycket kunnig inom implementering och upprätthållande av livsmedelssäkerhetsstandarder som FSSC 22000 och BRC. Han är också väl insatt i standarder som ISO 9001, ISO 14001, MSC/ASC, EU Ekologiskt, Halal, IKEAs standard – IWAY, Harrods och Coops standard. Nicklas har studerat Lean och varit drivande inom förbättringsarbetet på sina arbetsplatser. Han är en frekvent anlitad utbildare, intern revisor och kvalitetsresurs.