Sanna Nyberg Utbildare

Sanna Nyberg började arbeta som konsult och utbildare hos Sandholm Associates AB 2008 och är sedan 2012 associerad konsult. Hon är utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning på verksamhetsutveckling och kvalitet samt projektstyrning. Hon har även en pedagogisk utbildning genom sin lärarexamen från Lärarhögskolan vid Stockholms Universitet.

Sanna Nyberg är utbildad Master Black Belt enligt Sex Sigma och har även en omfattande utbildning gällande Lean, ständiga förbättringar och kvalitetsarbete. Hon har genomgått SIQ:s examinatorsutbildning och var examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2010. Under 2009 genomförde hon en omfattande studie av kvalitetsarbete inom svenska företag och organisationer. Som konsult och utbildare har Sanna, utvecklat och bedrivit utbildningar inom ständiga förbättringar. Specifikt har hon bedrivit och samordnat Black Belt- och Green Belt-utbildningar inom Sex Sigma samt Sandholms Leanledarutbildning. Sanna har bedrivit verksamhetsutveckling både utifrån konsultperspektivet men även utifrån linjeroller främst inom retail. Hon har varit med och utvecklat Clas Ohlsons processmodell och ansvarade för koncernens förbättringsarbete. Sedan 2017 har Sanna arbetat för att bedriva kvalitetsarbete med digitaliseringen i fokus, både inom privat och offentlig sektor.

Förutom sitt arbete som konsult och utbildare inom Sandholm Associates är även Sanna Nyberg platschef på Atea Dalarna.

Lämna ett svar