Sarkat Sadi Gästföreläsare

Sarkat arbetar som OPEX Manager på ABB Robotics, där bland annat är ansvarig för hela förbättringsprogrammet, Coachar Green/Black Belt projekt.

Han är högskoleingenjör vid Mälardalens Universitet och har gått Kvalitetschefskursen på Sandholm Associates samt är Master Black Belt inom Lean Six Sigma.

Sarkat är gästföreläsare på Kvalitetschefskursen.