Sven-Eric Larsson Seniorkonsult

Sven-Eric Larsson är knuten till Sandholm Associates som konsult och utbildare framförallt inom området Lean.  Han har lång erfarenhet i ledande befattningar inom logistik på Stal-Laval, Volvo Olofström och IFÖ-verken och som VD på Kalmar Industries med bland annat ansvar för tung trucktillverkning i Sverige, USA, England och Tyskland.  Sven-Eric Larsson har också varit produktionschef och senare VD för Daros Piston Rings som är världsledande på kolvringar för större fartygsenheter med fabriker i Sverige, Tyskland, Italien och Kina.

Under många år har Sven-Eric Larsson också verkat som konsult och utbildare inom ett stort antal företag och organisationer i Sverige. Sven-Eric Larsson är i grunden ingenjör med specialinriktning på produktion- och produktionsteknik samt kompletterande universitetsstudier inom företagsekonomi och informationsbehandling.

Sven-Eric Larsson har studerat Lean i USA och Japan, är utbildad Sex Sigma Black Belt och har ett Lean-Bronze Certifikat från SME i USA.

Lämna ett svar