Evelina Ericsson

Evelina Ericsson är konsult och utbildare knuten till Sandholm Associates AB sedan 2008. Hon är också forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och avdelningen Industriella informations- och styrsystem. Där ansvarar Ericsson för kursen i “Verksamhetsutveckling och Kvalitet” som hon också undervisar i.

Hennes forskning bedrivs främst inom produktutveckling med ett kvalitetsperspektiv och fokus på Design for Six Sigma (DFSS) samt hur DFSS och Lean Produktutveckling (LPD) kan integreras för att tillsammans bli än mer kompletta och slagkraftiga koncept. Samtliga forskningsprojekt bedrivs i nära samarbete med företag inom svenskt näringsliv. Evelina Ericsson är utbildad lärare vid Stockholms Universitet och civilingenjör inom teknik, lärande och verksamhetsutveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Hon är också utbildad Master Black Belt inom Six Sigma och har omfattande utbildning inom Lean och kvalitetsarbete. Ericsson har även genomgått SIQ:s examinatorsutbildning och är 2010 examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Vid Sandholm Associates arbetar Ericsson främst med utbildning inom Sex Sigma, Lean samt produkt- och processutveckling.

Lämna ett svar