Evelina Ericsson Seniorkonsult & utbildare

Evelina Ericsson är sedan hösten 2021 heltidsanställd som seniorkonsult och utbildare vid Sandholm Associates. Hon har sedan tidigare varit associerad konsult och utbildare knuten till företaget sedan 2008. Under perioden 2015 till 2021 var hon anställd som Kvalitetschef för företaget BAETTR Guldsmedshyttan AB och ingick då i företagets ledningsgrupp. Evelina Ericsson bedriver också forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Evelina Ericsson är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan och lärare vid Stockholms Universitet. Hennes forskning bedrivs främst inom produktutveckling med ett kvalitetsperspektiv och fokus på Design for Six Sigma (DFSS) samt hur DFSS och Lean Produktutveckling (LPD) kan integreras för att tillsammans bli än mer kompletta och slagkraftiga koncept i utvecklingsorganisationer. Evelinas forskning bedrivs i nära samarbete med företag inom svenskt näringsliv.

Hon är utbildad Master Black Belt inom Six Sigma och har omfattande utbildning inom Lean och
kvalitetsarbete. Evelina Ericsson har genomgått SIQ:s examinatorsutbildning 2010 och är examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Evelina har arbetat aktivt med ledarskap och ledarskapsutveckling både professionellt och inom föreningslivet. Hon har genomgått Försvarsmaktens utbildningar i Utvecklande ledarskap (UL) samt Utveckling av grupp och ledare (UGL).

Vid Sandholm Associates arbetar Evelina Ericsson både som konsult och utbildare. Hennes utbildningsområden är inom praktisk tillämpad statistik, förbättringsarbete, processutveckling, Sex Sigma, revisionsarbete och ledningssystem. I rollen som konsult har hon erfarenhet av att stötta och coacha organisationer med kvalitetskompetens på ledningsnivå så väl som i operativt förbättringsarbete och i utveckling och uppbyggnad av en förbättringsorganisation. Evelina Ericsson kan också stötta din organisation i en interimsroll som kvalitetschef.

Lämna ett svar