Internationellt

Sandholm Associates grundades ursprungligen genom stark påverkan från den amerikanska kvalitetsgurun Joseph Juran. I form av Lennart Sandholms vän och mentor utgjorde han initialt en viktig orsak till att Sandholm valde att bli konsult. Under många år kom Juran sedan att medverka i våra kurser. När Juran senare startade sitt företag Juran Institute blev Sandholm Associates den givna europeiska representanten. På detta sätt blev Sandholm Associates ett internationellt företag från första början.

 

 

 

 

 

Lennart Sandholm och Joseph Juran etablerade en personlig vänskap och ett nära samarbete redan på 1960-talet. Detta kom senare att betyda mycket för Sandholm Associates internationella verksamhet.

 

Redan år 1973 genomförde Sandholm Associates den första internationella utbildningen i kvalitet. Sedan dess har vi i Sverige genomfört många kurser och seminarier där chefer och specialister från närmare ett hundra olika länder deltagit. Härigenom har vi under årens lopp utbildat tusentalet människor från privata företag, universitet, nationella produktivitets- och standardiseringsorganisationer, ministerier, myndigheter, konsultföretag etc. Dessa utbildningar har haft en längd på mellan två veckor och tio veckor.

Sandholm Associates har dessutom genomfört lokala utbildningar i mer än 45 olika länder. I många fall i samverkan med nationella kvalitetsorganisationer eller universitet. Redan 1981 bjöds Lennart Sandholm in till Kina för att föreläsa om systematiskt kvalitetsarbete. Han blev därigenom den första västlänning som förde in ett modernt kvalitetstänkande i Kina. Detta resulterade i en djup relation till kinesiskt kvalitetsarbete och att ett lokalbolag senare etablerades i landet. Lennart Sandholm kom utöver detta att bli pionjär gällande kvalitet i ett antal andra länder i främst Asien och Sydamerika, insatser som han senare tilldelats en mängd internationella utmärkelser för.

 

 

 

 

Kvalitetsutbildning genomförd av Lennart Sandholm i Kina 1981.

 

Idag har Sandholm Associates vd Lars Sörqvist flera internationella uppdrag. Som vice president för International Academy for Quality (IAQ), dvs kvalitetsvärldens globala organisation, verkar han för att samordna världens kvalitetsarbete och föra ut ett modernt kvalitetstänkande globalt. Sörqvist är djupt involverad i den nationella amerikanska kvalitetsorganisationen (American Society for Quality) och arbetar även med olika projekt för den europeiska kvalitetsorganisationen (European Organization for Quality). Han ingår i Advisory Committee för Shanghai Association for Quality som har en central roll i kinesiskt kvalitetsarbete.

2017 etablerades lokalbolaget Sandholm Excellence Center i Portugal. Avsikten är dels att erbjuda delar av vårt tjänsteutbud i södra Europa och dels att på sikt förlägga vissa kursmoment i svenska utbildningsprogram utomlands. Verksamheten i Portugal bedrivs med starkt lokalt stöd från två portugisiska universitet.

Genom Sandholm Associates internationella verksamhet kan vi stödja våra kunder globalt. Alla våra kurser ges regelbundet på engelska. Vissa kurser finns att tillgå på kinesiska. Genom våra internationella samarbetspartner kan vi dessutom sätta upp lokala utbildningar på ett mycket stort antal andra språk.

Kontakta oss gärna för en diskussion om internationellt stöd.