Vårens inspirationsseminarium genomförda!

De senaste veckorna har Lars, Marita, Evelina och Jörgen besökt ett antal olika orter och hållit inspirationsseminarium. Fokus var hur ett framgångsrikt kvalitets- och förbättringsarbete kan byggas upp i verksamheten samt hur man som kvalitetsprofessionell kan utvecklas i sin roll. Intresset var stort och vi fick möta mer än 300 nyfikna och motiverade personer.

Under seminarierna passade vi även på att göra en mindre undersökning om situationen och behovet i deltagarnas verksamheter. Vi håller nu på att analysera den insamlade datan och hoppas återkomma med en rapport inom några veckor.

Nu är det dags att anmäla dig till vårens kurser. Vår Kvalitetschefskurs, vår Black Belt-utbildning och vårt Leanledarprogram startar alla upp under mars. Dessa långa kurser ger alla de nödvändiga kunskaper som krävs för att lyckas i roller som kvalitetschef, förbättringsledare, verksamhetsutvecklare, processutvecklare etc. Utöver dessa kurser erbjuder vi en stor mängd kortare kurser och utbildningsprogram. Se mer här.

Vi hoppas att snart få möta dig på kurs här hos oss, eller varför inte låta oss komma till din verksamhet för att träna ledning, kvalitetsprofessionella och medarbetare i hur man bedriver ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete!