Värdeflödesanalys

23.100 kr

En kurs om att skapa värdefulla flöden genom värdeflödesanalys

Utifrån principerna i Lean produktion lär kursen ut hur man kan genomföra en värdeflödesanalys, skilja på värdeskapande och icke värdeskapande tid och resurser samt hur man upprättar en handlingsplan för att föra in ett Lean flöde. Kartläggning och förbättring av processers och produktfamiljers värdeflöden är centralt inom Lean. Nuvarande tillstånd i en process studeras med avseende på exempelvis genomloppstider, omställningstider, mellanlager och pålitlighet. Potentialen för förbättringar brukar ofta vara enorm. Centralt är att dela upp tid och resurser i en värdeskapande och en icke värdeskapande del. Genom att eliminera det som inte är värdeskapande frigörs tid och resurser för offensiva satsningar. I denna kurs lär du dig dessutom grunderna för hur ett Lean flöde utvecklas genom balansering, taktning, minskning av partistorlek samt införande av ett dragande system.

Nollställ
Artikelnr: VFA Kategori:

Beskrivning

Syfte
Deltagare ska efter kursen kunna genomföra en värdeflödesanalys, skilja på värdeskapande och icke värdeskapande samt kunna arbeta systematiskt för att förverkliga ett bättre framtida tillstånd.

Innehåll
– Kartläggning av produkt- och kundorderflöden – nuvarande tillstånd
– Att skilja på värdeskapande och icke-värdeskapande arbete
– Åtta former av slöseri
– Hur ska vi åstadkomma ett leanflöde?
– Balansering av flöden
– Införande av takttid
– Dragande- och tryckande system
– Resurseffektivitet och flödeseffektivitet
– Minskad partistorlek och enstycksflöde
– Karta över och handlingsplan för ett möjligt framtida tillstånd

Riktar sig till
Kursen riktar sig till alla personer inom varu- eller tjänsteproducerade verksamhet som vill lära hur man utvecklar flödeseffektiva processer genom att tillämpa Lean i praktiken.

Dokumentation
Böckerna Lean av Lars Sörqvist samt Lära sig se av Mike Rother och John Shook samt papperskopior på visade ppt-bilder

Produktblad
Vardeflodesanalys.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

4

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Blockinformation:
Block 1: 22-23 oktober 2018
Block 2: 13-14 december

Block 1: 11-12 april 2019
Block 2: 3-4 juni

Utbildningsort

Stockholm