Värdeflödesanalys

28.700 kr

En kurs om att skapa värdefulla flöden genom värdeflödesanalys

Utifrån principerna i Lean produktion lär kursen ut hur man kan genomföra förbättringar utifrån ett kundperspektiv genom att lära sig värdeflödesanalys, skilja på värdeskapande och icke värdeskapande tid och resurser. Kartläggning och förbättring av processers och produktfamiljers värdeflöden är centralt inom Lean. Nuvarande tillstånd i en process studeras med avseende på exempelvis genomloppstider, omställningstider, mellanlager och pålitlighet. Potentialen för förbättringar brukar ofta vara mycket stor. Centralt är att dela upp tid och resurser i en värdeskapande och en icke värdeskapande del. Genom att eliminera det som inte är värdeskapande frigörs tid och resurser för offensiva satsningar. I denna kurs lär du dig dessutom grunderna för hur ett Lean flöde utvecklas genom balansering, taktning, hantering av variationer, minskning av partistorlek samt införande av dragande system.

Nollställ
Artikelnr: VFA Kategori:

Beskrivning

Syfte
Deltagare ska efter kursen kunna genomföra värdeflödesanalyser, skilja på värdeskapande och icke värdeskapande, balansera flöden och hantera variationer samt kunna arbeta systematiskt för att förverkliga ett bättre framtida tillstånd för att skapa mervärde för kund.

Innehåll
– Kartläggning av produkt- och kundorderflöden – nuvarande tillstånd
– Att skilja på värdeskapande och icke-värdeskapande arbete
– Åtta former av slöseri
– Hur ska vi åstadkomma ett leanflöde?
– Balansering av flöden
– Införande av takttid
– Dragande- och tryckande system
– Hantera variationer
– Resurseffektivitet och flödeseffektivitet
– Minskad partistorlek och enstycksflöde
– Karta över och handlingsplan för ett möjligt framtida tillstånd

Riktar sig till
Kursen riktar sig till alla personer inom varu- eller tjänsteproducerade verksamhet som vill lära hur man utvecklar flödeseffektiva processer genom att tillämpa Lean i praktiken för att skapa mest värde för sina kunder.

Dokumentation
Boken Lean av Lars Sörqvist och papperskopior på visade ppt-bilder

Produktblad
Vardeflodesanalys.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

5

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Blockinformation:
Block 1: 10-12 april 2019
Block 2: 3-4 juni

Blockinformation kursstart höst:
Block 1: 16-18 oktober
Block 2: 9-10 december

Utbildningsort

Stockholm