DIAB

Artiklar: Systematisk-analys-gav-oväntat-svar-och-besparing-på-1100000-per-år-DIAB-Potential-1-2015 Hittade-oväntade-orsaker-till-kassation-med-potential-att-spara-tre-miljoner-per-år-DIAB-Potential-2-2010

Läs mer

Schneider Electric

Dragande-system-i-tillverkning-och-sjukvård-Schneider-Electric-och-Karolinska-Universitetssjukhuset-Potential-2-2013 Effektiviteten-ökade-25-procent-på-bara-några-dagar-Schneider-Electric-Potential-1-2010

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Artiklar: Brinnande-intresse-drivkraft-i-förbättringsarbetet-NU-Sjukvården-Trollhättan-Potential-1-2013 Chefer-inom-sjukvården-behöver-mer-kunskaper-om-förbättringsarbete-Skaraborgs-sjukhus-Potential-1-2010

Läs mer

Migrationsverket

Migrationsverket-vidgar-processarbetet-Migrationsverket-Potential-2-2014 Stor-Leansatsning-i-Migrationsverket-ger-kortare-väntetider-Migrationsverket-Potential-2-2011  

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset

Artiklar: Dragande-system-i-tillverkning-och-sjukvård-Schneider-Electric-och-Karolinska-Universitetssjukhuset-Potential-2-2013 Karolinska-kopplar-greppet-om-hela-flödet-Karolinska-Universitetssjukhuset-Potential-2-2011

Läs mer

Skandia Elevator

Mer-kunskaper-öppnade-för-större-förbättringar-Skandia-Elevator-Potential-1-2013 Kostsam-flaskhals-förrsvann-med-systematiskt-SexSigma-projekt-Skandia-Elevator-Potential-1-2013 Har-ar-effektivisering-direkt-kopplad-till-okad-hallbarhet-Skandia-Elevator-Potential-2-2020

Läs mer

GKN

Artiklar: Riskhantering handlar om att göra rätt från början (GKN Driveline) Potential 2-2014 Produktutveckling-för-bilindustrin-Kvaliteten-och-tiden-betyder-allt-GKN-Driveline-Potential-2-2012

Läs mer

Swedbank

Artiklar: Mätningar och analyser öppnar för volymökning (Swedbank) Potential 1-2014 Mycket-att-spara-i-komplexa-bankprocesser-Swedbank-Potential-1-2010

Läs mer

Volvo

Artiklar: Halverade ledtiderna genom mer systematisk SexSigma-metodik (Volvo Construction Equipment) Potential 2-2015 Djupare-statistisk-analys-visar-nya-förbättringsmöjligheter-Volvo-Powertrain-Potential-1-2011

Läs mer

Suzuki

Artiklar: Orsaksanalys och förbättrad process sparar flera hundra tusen per år (Suzuki Garphyttan) Potential 2-2016 […]

Läs mer

Region Örebro

Artiklar: Kunskaper engagemang och fakta ger resultat på Karlskoga lasarett (Karlskoga lasarett) Potential 2-2016 Kvalitet […]

Läs mer

Försvarsmakten

Öppenhet utan bestraffningar ger hög säkerhet i militärflyget (Försvarsmakten militära flyginspektionen) Potential 2-2017 Stort-utvecklingsarbete-ska-ge-säkrare-militärflyg-Försvarsmakten-Potential-1-2010

Läs mer

Scania

Statistiska metoder viktigt komplement på Scania (Scania) Potential 2-2018 Statistiska metoder visar vägen i Cummins […]

Läs mer

Black Belt avslut

Trevligt, lärorikt och tråkigt! Tack för en trevlig avslutningsmiddag i ert sällskap och tack för […]

Läs mer